Privacystatement

Dit privacystatement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Brut 172. Brut172 bestaat uit Restaurant Brut172 en De Brute Tafel.

Verwerking van persoonsgegevens door Brut172

Wij hechten eraan dat onze dienstverlening open, eerlijk en transparant is. In dat kader vinden wij het belangrijk dat u precies weet welke persoonsgegevens Brut172 verzamelt en voor welke doeleinden we deze persoonsgegevens gebruiken. In dit privacystatement beschrijven wij dat op een overzichtelijke manier. Brut 172 staat er voor in dat persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet- en regelgeving worden verzameld, gebruikt en verwijderd. Dit privacystatement kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens om onze dienstverlening optimaal te kunnen uitvoeren. Uw persoonsgegevens worden door Brut172 verwerkt voor de volgende doeleinden.

 1. Het ontvangen van gasten in Brut172 | Voor het verlenen van onze dienstverlening in ons restaurant en hotel, maken we gebruik van een reserveringssysteem. Hierbij verwerken we persoonsgegevens van gasten.
 2. Het leveren van producten uit de Brut172 shop | Om producten uit onze webwinkel te kunnen leveren aan klanten, verwerken we hun persoonsgegevens.
 3. Het geven van kookworkhops | Bij Brut172 kunnen betrokkenen deelnemen aan kookworkshops. We verwerken hun persoonsgegevens voor de planning en facturatie.
 4. Het informeren over onze producten en diensten | Brut172 stuurt maandelijks een (elektronische) nieuwsbrief naar geïnteresseerden die zich hiervoor aangemeld hebben.
 5. Het voeren van administratie | Om onze dienstverlening mogelijk te maken, dienen wij administratie te voeren. Hierbij verwerken we persoonsgegevens van gasten, klanten, leveranciers en partners.
 6. Het beveiligen van uw en onze eigendommen | Wij beveiligen ons restaurant en hotel o.a. met camera’s ter bescherming van onze gasten, medewerkers en eigendommen. Deze camera’s zijn duidelijk zichtbaar geplaatst en bij betreding van het hotel en restaurant wordt u op de aanwezigheid van cameratoezicht geattendeerd.
 7. Het verbeteren van de website en dienstverlening van Brut172 | Onze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies om de bezoekerservaring te optimaliseren. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden.

Welke grondslagen zijn van toepassing?

Brut172 verwerkt uitsluitend persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat, zoals voorgeschreven wordt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De volgende grondslagen zijn van toepassing:

 1. Uitvoeren van overeenkomsten | De verwerkingen van persoonsgegevens voor: het ontvangen van gasten in ons restaurant en hotel; het leveren van producten uit onze shop; het verzorgen van workshops; hebben als grondslag ‘uitvoeren overeenkomst’. Hier valt ook het voeren van administratie onder.
 2. Toestemming | Voor het sturen van onze nieuwsbrief aan geïnteresseerden, geldt de grondslag ‘toestemming’. Ontvangers van de nieuwsbrief kunnen hun toestemming desgewenst op elk moment intrekken.
 3. Gerechtvaardigd belang | Brut172 heeft een gerechtvaardigd belang voor het uitvoeren van cameratoezicht. Dit belang is het beveiligen van eigendommen en het beschermen van gasten en medewerkers.

Met wie deelt Brut172 uw gegevens?

In principe delen wij uw gegevens niet met anderen. Dat doen we alleen als het noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening of als we een wettelijke verplichting hebben. In dat geval delen we gegevens met:

 1. Dienstverleners die voor Brut172 werken | We werken samen met dienstverleners die o.a. onze website en ICT-systemen bouwen en beheren. Met hen maken we goede afspraken over hun verplichtingen en bevoegdheden. Deze leggen we vast in contracten.
 2. Belastingdienst | In het geval van fiscale verzoeken kunnen er gegevens worden gedeeld met de belastingdienst.

Hoe lang bewaart Brut172 uw persoonsgegevens?

Brut172 bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacystatement genoemde doelen te bereiken.

 • De bewaartermijn van onze administratie is zeven jaar, overeenkomstig met de wettelijke verplichting.
 • Wij bewaren uw e-mailadres zolang u geabonneerd bent op onze nieuwsbrief.
 • Camerabeelden bewaren we maximaal 28 dagen. Daarna worden deze vernietigd, tenzij er goede redenen zijn om de beelden langer te bewaren (bijvoorbeeld wanneer deze van belang zijn voor een politieonderzoek).

Websites van derden

Onze websites bevatten links naar andere websites. Brut172 is niet verantwoordelijk voor de omgang door die partijen met persoonsgegevens.

Inzage, wijziging, verwijderen of afschermen van persoonsgegevens

Als u wilt weten welke persoonsgegevens Brut172 van u verzamelt en gebruikt, kunt u hiervoor een verzoek indienen. Tevens heeft u het recht:

 • Om uw persoonsgegevens te corrigeren of verwijderen (als u daarvoor een gegronde reden heeft).
 • Om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken.
 • Om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Brut172.
 • Op gegevensportabiliteit. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij in elektronische vorm van u beschikken, naar u of een andere, door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, bezwaar of gegevensoverdraging sturen naar info@brut172.com. Afhankelijk van het type verzoek, kunnen wij u vragen om u te legitimeren. We reageren binnen vier weken op uw verzoek.

Heeft u een klacht over de wijze waarop Brut172 uw persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u dat melden bij info@brut172.com. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kunt u ook een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Contactgegevens Brut172 BV
Reijmerstokkerdorpsstraat 143
6274NK Reijmerstok
KvK: 69533881

Terug naar home